Skip to content

Abhayanetri

Abhayanetri maakt sinds 2000 deel uit van de Sangha in Amsterdam. Daar geeft zij cursussen en helpt mee om het centrum gaande te houden. Boeddhisme is een vanzelfsprekend deel geworden van haar dagelijkse leven. In 2019 beëindigde ze haar werk als coach voor individuen, teams en organisaties. Dat geeft meer tijd om bij te dragen aan dat wat nodig is voor zowel Metta Vihara als het Boeddhistisch Centrum in Amsterdam. En ze kan zelf meer tijd besteden aan deelname aan retraites en Boeddhistische studie. Ze woont samen met haar partner en is moeder en oma.

Akasasuri (Akasa Rottier)

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 16 jaar in diverse retraitecentra en woongroepen in het buitenland en kwam in 2003 terug naar Nederland. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is altijd mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol.

Amritapurna (Thea Wiersma)

Amritapurna studeerde literatuurwetenschappen in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 kwam ze in Mexico Stad in aanraking met het boeddhisme en sindsdien neemt ze de leer van de Boeddha ter harte. In juni 2008 trad ze toe tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna maakt zich sterk voor de vestiging van Triratna boeddhistische beweging in Noord Nederland.

Arthakusalin (Filiep de Temmerman)

Arthakusalin werkt voor de Gentse sangha en is vooral geïnspireerd door de schoonheid en rijkdom van de Dharma. Ontvankelijkheid, menselijkheid, openheid en voeling met het ontzaglijke is waar hij zich wil aan overgeven.

Arthamitra (Gérard Bernts)

In 1999 werd Arthamitra lid van de Triratna Boeddhistische Orde. Lange tijd werkte hij voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

Dayapadma (Agnes Verbon)

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma woont in de woongroep van Metta Vihara, in het woonhuis. Ze leidt regelmatig retraites en begeleidt de dagelijkse gang van zaken.

Dhammapītika (Bob Pluijter)

Dhammapītika is sinds 1988 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2018 werd hij geordineerd en ontving hij de naam Dhammapītika, hetgeen betekent ‘hij die de Dhamma met enthousiasme in praktijk brengt’. Dhammapītika woont nabij Utrecht, is getrouwd en heeft een familieleven met kinderen en kleinkinderen. Hij werkt als docent op de Hogeschool Utrecht en is daarnaast consultant & vertrouwenspersoon in de zorg. Hij is acht jaar als bestuurslid betrokken bij Metta Vihara, vanaf september 2019 is Dhammapītika voorzitter van Metta Vihara.

Dhammavedin (Jan Deckers)

Dhammavedin is een gepensioneerd leraar en sinds 2005 actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de tuin van Metta Vihara. In Gent leidt hij sangha-avonden en studiegroepen. Hij ondersteunt ook de Triratna-groepen in Brussel en Brugge.

Elfi Maasen

Elfi Maasen is psycholoog en integratief psychotherapeute. Haar boeddhistische inzichten en houding helpen haar om mensen met psychische moeilijkheden te helpen. Ze kwam in 2008 voor het eerst in aanraking met Triratna en is sindsdien niet meer weg te slaan van het dharmische pad. Ze is actief in het Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. En daarnaast is ze één van de ‘trekkers’ van de Young Buddhists activiteiten in de Lage Landen..

Gunabhadri

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam. Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey. Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam. Zij werkt nu voor het Triratna Development Team.

Jayachitta

Jayachitta has practiced within Triratna since 1981 and was ordained 9 years later. She has lived and worked with other Buddhists for a lot of that time and now lives in Berlin. Jayachitta enjoys the practice of body-based methods to deepen experience of meditation and attending to the mind. Having trained in physical theatre and improvisation for over 25 years, she uses them as additional approaches to the spiritual life, based on embodied experience and play. In that spirit of play we can discover more about who we can be and find new paths in our meditation and the spiritual life.

Jayavajri (Jayavajri den Hollander)

Jayavajri is sinds 1997 betrokken bij de Triratna Boeddhistische Beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri, wat “triomferende vajra” betekent. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma,  de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn praktisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

Kalyanagita (Mieke de Lauré)

Kalyanagita werd in 2016 geordineerd in de Triratna Orde. Haar naam betekent ‘zij die zingt van vaardig handelen’. Ze verdeelt haar tijd tussen het ondersteunen van het Boeddhistisch Centrum Gent en cello lessen geven. Ze houdt erg van verstilling en contemplatie en de link hierin met schoonheid en waarheid (een andere betekenis van Kalyana, vrij naar J. Keats: wat schoon is is waar en wat waar is is schoon)

Ksantivadin (Jaap Bootsma)

Ksantivadin kwam in 1985 in contact met de Triratna Boeddhistische Beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

Lokesvari

Lokesvari kwam eind 2009 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Dit veranderde en verdiepte haar leven, van waaruit ze ook Gewoon Leven heeft opgericht om met mensen met jongdementie en mantelzorgers in verbinding te gaan rond verlies en rouw te werken en dit zoveel mogelijk buiten in de natuur. Zij is zowel betrokken bij Metta Vihara als bij het Boeddhistisch Centrum Gent.

Maitridaya (Anneke Dekker)

Na een indrukwekkende reis naar Nepal wandelde Maitridaya rond 2000 binnen bij het BC Amsterdam. Ze is moeder van 2 zoons en een dochter, allen inmiddels uitwonend. Ze leeft samen met haar partner in West Graftdijk, waar ze betrokken is bij een trouwe studiegroep. Naast haar werk als pedagoog ondersteunt ze waar ze kan in het BC Amsterdam en leidt studiegroepen en retraites. Spirituele vriendschap is voor haar een belangrijke beoefening, een vriend zijn voor anderen en zichzelf. Vanuit haar beoefening van wijsheid van het hart hoopt ze anderen te inspireren. Haar hobby’s zijn tuinieren en zwemmen in open water.

Maitripa

Maitripa leerde de Dharma en Triratna kennen in 2012 in Turkije en was een tijd lang verbonden aan de Sangha’s van Brussel en Gent. Sinds 2019 leeft hij in Padmaloka, een Boeddhistische gemeenschap en retraitecentrum in Engeland. Hij woont, werkt en beoefent er met 14 andere mannen. Hij geniet enorm van de spirituele vriendschap in de woongemeenschap, van de Dharma beoefenen, van groeien en anderen helpen groeien. In 2022 werd hij geordineerd en ontving hij de naam Maitripa: hij die liefdevolle vriendelijkheid beschermt. Maitripa heeft een passie voor het klimaat. Voor hij naar Padmaloka trok startte en runde hij een sociale onderneming rond voedselverspilling.

Manigarbha

Manigarbha woont sinds 2021 weer in Zeeland waar zij ooit is opgegroeid.  Sinds haar eerste retraite (in Spanje) in 1997 is het voor haar helder dat boeddhisme, in combinatie met op retraite gaan en stilte, een waardevolle trapleuning zijn om zo authentiek mogelijk in het leven te staan. Voor haar speelt (meditatie)beoefening zich niet enkel af op een kussentje maar vooral ook door dingen te doen. Ze woonde ruim vier jaar in het retraite centrum Akashavana in Spanje, een retraitecentrum voor vrouwen die tot de Triratna Orde toetreden.  Ze kookte vele jaren op retraites in Nederland en ze maakt nu onder ander de posters voor Metta Vihara.

Manjudhi (Marjolijn Stoltenkamp)

Manjudi werkte dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme. Sinds 2002 is ze bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi (Mireille van der Plas)

Mokshagandhi is actief en betrokken bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara. Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters en het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer ‘rust, eenvoud en tevredenheid’ in haar leven. Ze werkt in een hospice, omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Met Mokshagandhi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.

Moksharuchi (Riet Dhuyvetters)

Sinds 1995 werd Moksharuchi geraakt door het boeddhisme en meditatie, via Tibetaanse scholing. In 2006 kwam ze voor het eerst in Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en zag dat dit het was waarnaar haar hart op zoek was. De 3 Juwelen werden wezenlijk in haar dagelijks leven en ze houd van rust, eenvoud en verstilling. Moksharuchi werd geordineerd in 2021. Ze is actief betrokken in Sangha Gent en Metta Vihara. Haar hart open stellen, voor alle wezens en alles wat komt op haar pad, in vriendschap en liefdevolle aandacht, is belangrijk voor haar. Moksharuchi straalt dat ook uit naar haar familiale leven als moeder van 2 volwassen zonen en oma van veel kleinkinderen.

Parina (Angeli van den Berg)

Parina woont in Amsterdam, in de woongemeenschap Subhavana. Ze is sinds begin 2019 voorzitter van Boeddhistisch Centrum Amsterdam, een verantwoordelijkheid waarin ze haar creativiteit en speelsheid verbindt met helderheid en gewaar zijn. Op retraite zijn en retraites leiden zijn onlosmakelijk verbonden met haar leven: de eenvoud, focus, verstilling, weg zijn uit de drukke stad met haar afleidingen zijn broodnodig van tijd tot tijd.

Silavadin (Meynard Vasen)

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales en bouwde daarna een nieuw retraitecentrum in het andere uiteinde van Nederland ten opzichte van Metta Vihara, Usquert in Noord-Groningen. Het heet de Boeddhawierde (zie Boeddhawierde.nl). Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken.

Sobhanandi (Joke Evers)

Sobhanandi is opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste. In 1984 begon zij te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren (www.de3juwelen.org).

Steven Heyde

Steven Heyde is al sinds zijn jonge jaren (ca. 2006) betrokken bij Triratna. In zijn vrije tijd is hij te vinden in zijn echte thuis, het boeddhistisch centrum Gent. Hij is betrokken als vrijwilliger bij Metta Vihara, waar hij verantwoordelijkheden opneemt voor de tuin. Hij heeft een gezonde obsessie met de omvorming van Metta Vihara tot een inspirerende plek voor en van iedereen.

Ujukarin

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z’n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Hij is vaak te vinden in Amsterdam en Hengstdijk, maar geeft ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

Upekshadaka

Bart Upekshadaka vond in 2003 de weg naar Triratna en werd in 2008 geordineerd. Eén van zijn grote passies is de Dharma en meditatie praktisch en down-to-earth aan anderen aanreiken, ook aan niet boeddhisten. Dit vertaalt zich hoofdzakelijk in het werk in het breathworks mindfulness centrum Gent, waar hij zich sinds 2009 full time mee bezig houdt.

Vajrapani

Sinds 1996 een vertrouwd gezicht bij Triratna Gent. In 2022 werd hij geordineerd in Guhyaloka (Spanje). Hij werkt als planner van fietsinfrastructuur en heeft een passie voor cartografie en de geschiedenis van steden. Vajrapani is ervan overtuigd dat boeddhisme ons lichter, wijzer en medevoelender maakt. Vriendschappen binnen de Sangha liggen hem nauw aan het hart. Vajrapani heeft een opgroeiende tienerdochter.

Viryamani

In 1996 deed Viryamani mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en het was meteen raak. Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen. Ze werd in 2013 geordineerd. Haar naam betekent: juweel van energie, gericht op het goede. Viryamani woont in Amsterdam en volgt momenteel een opleiding tot cranio sacraal therapeut.

Back To Top