skip to Main Content

Akasajoti

Akasajoti has been practising in Triratna since 2007 when she was 16. She was ordained in 2016 at Akashavana and given her name, which means ’she who’s radiance is like the sky’. She lived at Adhisthana for 4 years after taking part in the first Dharma Life course for young women, and will be going on a three-month retreat at the beginning of 2019.

Akasasuri (Akasa Rottier)

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 16 jaar in diverse retraitecentra en woongroepen in het buitenland en kwam in 2003 terug naar Nederland. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is altijd mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol. Momenteel is ze met sabbatical en verblijft ze op verschillende plaatsen in Europa.

Amritapurna (Thea Wiersma)

Amritapurna studeerde literatuurwetenschappen in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 kwam ze in Mexico Stad in aanraking met het boeddhisme en sindsdien neemt ze de leer van de Boeddha ter harte. In juni 2008 trad ze toe tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna maakt zich sterk voor de vestiging van Triratna boeddhistische beweging in Noord Nederland.

Arthakusalin (Filiep de Temmerman)

Arthakusalin werkt voor de Gentse sangha en is vooral geïnspireerd door de schoonheid en rijkdom van de Dharma. Ontvankelijkheid, menselijkheid, openheid en voeling met het ontzaglijke is waar hij zich wil aan overgeven.

Arthamitra (Gérard Bernts)

In 1999 werd Arthamitra lid van de Triratna Boeddhistische Orde. Lange tijd werkte hij voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

Dayapadma (Agnes Verbon)

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma woont in de woongroep van Metta Vihara, in het woonhuis. Ze leidt regelmatig retraites en begeleidt de dagelijkse gang van zaken.

Dhammaketu (Wilfried de Vlieghere)

Tot zijn 25ste was Dhammaketu Benedictijner monnik. Daarna studeerde hij filosofie. Hij was een van de mede-oprichters van de Groene Partij in Vlaanderen en gedurende 8 jaar volksvertegenwoordiger (Tweede-Kamerlid) voor die partij. Hij kwam in 1988 in contact met de Triratna Boeddhistische Beweging. In 1996 richtte hij het Boeddhistisch Centrum Gent op. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het omzetten van de visie van de Boeddha in uitdrukkingen die aansluiten bij onze westerse cultuur. Dhammaketu vindt heel veel inspiratie in de oude Pali teksten. Hij schreef de boeken: Boeddha NU en Homo Sapiens (uitgeverij Asoka).

Dhammapītika (Bob Pluijter)

Dhammapītika is sinds 1988 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2018 werd hij geordineerd en ontving hij de naam Dhammapītika, hetgeen betekent ‘hij die de Dhamma met enthousiasme in praktijk brengt’. Dhammapītika woont nabij Utrecht, is getrouwd en heeft een familieleven met kinderen en kleinkinderen. Hij werkt als directeur in een zorginstelling. Hij is als bestuurslid actief bij Metta Vihara betrokken, vanaf september 2019 als voorzitter.

Dhammavedin (Jan Deckers)

Dhammavedin is gepensioneerd leraar en sinds 2005 actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de tuin van Metta Vihara. In Gent geeft hij meditatieonderricht en introductie tot het boeddhisme. Hij leidt één keer per maand een activiteit in de Triratna groep van Brussel.

Dharmasara

Dharmasara came in contact with Triratna in Berlin when he was 19 in 2013 and practised Buddhism from then on. He quickly felt that Triratna was his spiritual home and got involved with activities, especially for young people, at the centre in Berlin, in the UK and later all over Europe. In 2019, he got ordained in Guhyaloka, Spain and received his name which means “He who has the essence of the Dharma”.

Elfi Maasen

Elfi Maasen is psycholoog en integratief psychotherapeute. Haar boeddhistische inzichten en houding helpen haar om mensen met psychische moeilijkheden te helpen. Ze kwam in 2008 voor het eerst in aanraking met Triratna en is sindsdien niet meer weg te slaan van het dharmische pad. Ze is actief in het Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. En daarnaast is ze één van de ‘trekkers’ van de Young Buddhists activiteiten in de Lage Landen..

Gunabhadri

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam. Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey. Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam. Zij werkt nu voor het Triratna Development Team.

Jayachitta

Jayachitta has practiced within Triratna since 1981 and was ordained 30 years ago. She has lived and worked with other Buddhists for a lot of that time and now lives in Berlin. Jayachitta enjoys the practice of body-based methods to deepen experience of meditation and attending to the mind. Having trained in physical theatre and improvisation for over 25 years, she uses them as additional approaches to the spiritual life, based on embodied experience and play. In that spirit of play we can discover more about who we can be and find new paths in our meditation and the spiritual life.

Jayavajri (Jayavajri den Hollander)

Jayavajri is sinds 1997 betrokken bij de Triratna Boeddhistische Beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri, wat “triomferende vajra” betekent. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma,  de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn praktisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

Kalyanagita (Mieke de Lauré)

Kalyanagita werd in 2016 geordineerd in de Triratna Orde. Haar naam betekent ‘zij die zingt van vaardig handelen’. Ze verdeelt haar tijd tussen het ondersteunen van het Boeddhistisch Centrum Gent en cello lessen geven. Ze houdt erg van verstilling en contemplatie en de link hierin met schoonheid en waarheid (een andere betekenis van Kalyana, vrij naar J. Keats: wat schoon is is waar en wat waar is is schoon)

Karin van Kesteren

Karin van Kesteren maakt sinds 2000 deel uit van de Sangha in Amsterdam. Daar geeft zij cursussen en helpt mee om het centrum gaande te houden. Boeddhisme is een vanzelfsprekend deel geworden van haar dagelijkse leven. In 2019 beëindigde ze haar werk als coach voor individuen, teams en organisaties. Dat geeft meer tijd om bij te dragen aan dat wat nodig is voor zowel Metta Vihara als het Boeddhistisch Centrum in Amsterdam. En ze kan zelf meer tijd besteden aan deelname aan retraites en Boeddhistische studie. Ze woont samen met haar partner en is moeder en oma.

Ksantivadin

Ksantivadin kwam in 1985 in contact met de Triratna Boeddhistische Beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

Maitridaya (Anneke Dekker)

Matridaya is sinds ongeveer 2000 betrokken bij Triratna. Haar eerste ontmoeting in het Boeddhistisch Centrum was er een van hartelijkheid en zich welkom voelen. Dat is zo gebleven. Beoefening van de Dharma in de dagelijkse praktijk van een gezin, partner en 3 kinderen (uitwonend) en een baan als pedagogisch adviseur is voor haar zinvol. Daarnaast leidt ze met liefde en betrokkenheid studiegroepen en meditaties in West Graftdijk, waar ze woont. Een goede vriendin zijn voor anderen en zichzelf en mensen ondersteunen op hun pad naar meer inzicht en verdieping doet ze met warme betrokkenheid. Tuinieren en buiten zijn is haar hobby.

Manigarbha

Manigarbha woont na een verblijf in Spanje sinds kort weer in Amsterdam, omdat ze toch verknocht is aan Nederland. Sinds haar eerste retraite (in Spanje) in 1997 is het voor haar helder dat boeddhisme, in combinatie met op retraite gaan en stilte, een waardevolle trapleuning zijn om zo authentiek mogelijk in het leven te staan. Voor haar speelt (meditatie)beoefening zich niet enkel af op een kussentje maar vooral ook door dingen te doen. Ze woonde ruim vier jaar in het retraite centrum Akashavana in Spanje, een retraitecentrum voor vrouwen die tot de Triratna Orde toetreden.  Ze kookte vele jaren op retraites in Nederland en ze maakt nu onder ander de posters voor Metta Vihara.

Manjudhi (Marjolijn Stoltenkamp)

Manjudi werkt al bijna dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme. Sinds 2002 is ze bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi (Mireille van der Plas)

Mokshagandhi is actief en betrokken bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara. Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters en het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer ‘rust, eenvoud en tevredenheid’ in haar leven. Ze werkt in een hospice, omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Met Mokshagandhi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.

Parina (Angeli van den Berg)

Parina woont in Amsterdam, in de woongemeenschap Subhavana. Ze is sinds begin 2019 voorzitter van Boeddhistisch Centrum Amsterdam, een verantwoordelijkheid waarin ze haar creativiteit en speelsheid verbindt met helderheid en gewaar zijn. Op retraite zijn en retraites leiden zijn onlosmakelijk verbonden met haar leven: de eenvoud, focus, verstilling, weg zijn uit de drukke stad met haar afleidingen zijn broodnodig van tijd tot tijd.

Prajnadevi

In de zomer van 1988 belandde Prajnadevi tijdens een fietstocht door Zuid Engeland op een Boeddhistische retraite en wist ze dat ze thuis was. Sinds 1990 woont ze in Londen waar ze betrokken is bij het London Buddhist Centre. Ze was één van de grondleggers van ‘Bodhi Tree’, nu ‘Breathing Space in Schools’ en geeft cursussen in mindfulness bij stress en verslaving. Naast haar activiteiten in het Boeddhistisch centrum heeft ze een praktijk voor acupunctuur en shiatsu. De rest van de tijd steekt ze graag energie in vriendschappen en is ze het liefst buiten actief; tuinieren, tennis, fietsen en wandelen.

Silavadin (Meynard Vasen)

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales en bouwde daarna een nieuw retraitecentrum in het andere uiteinde van Nederland ten opzichte van Metta Vihara, Usquert in Noord-Groningen. Het heet de Boeddhawierde (zie Boeddhawierde.nl). Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken.

Sobhanandi (Joke Evers)

Sobhanandi is opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste. In 1984 begon zij te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren (www.de3juwelen.org).

Steven Heyde

Steven Heyde is al sinds zijn jonge jaren (ca. 2006) betrokken bij Triratna. In zijn vrije tijd is hij te vinden in zijn echte thuis, het boeddhistisch centrum Gent. Hij is betrokken als vrijwilliger bij Metta Vihara, waar hij verantwoordelijkheden opneemt voor de tuin. Hij heeft een gezonde obsessie met de omvorming van Metta Vihara tot een inspirerende plek voor en van iedereen.

Tarini (Tineke Evers)

Tarini heeft het boeddhisme leren kennen in Nederland, maar woont nu in Gent waar zij al lange tijd actief is in het Triratna Boeddhistisch Centrum. Vanaf het begin van haar beoefening hield ze van meditatie, maar ook studie en vooral mensen hebben een vaste plaats in haar dagelijks leven. Ze leidt studiegroepen en deelt haar ervaring in persoonlijke contacten met anderen. Omdat Tarini een “mensen-mens” is, speelt vriendschap een belangrijke rol. Niet in de zin van een vriend hebben, maar een vriend zijn. In haar eigen beoefening vindt ze behalve meditatie, studie en contacten met mensen, ook eenvoud, rust en stilte belangrijk. Deze drie kwaliteiten leiden immers tot verstilling en verstilling tot verdieping en tevredenheid. Ze probeert doorlopend een evenwicht te vinden tussen de actieve en stille elementen in haar leven, hetgeen niet gemakkelijk is.

Tarodaya (Jolanda Aquoi )

Ze kwam in 2002 in aanraking met Triratna via Boeddhistisch Centrum Amsterdam. Ze is in 2018 geordineerd en ontving de naam Tarodaya (zij in wie Tara ontluikt). Tarodaya woont in Wageningen en werk parttime als wijkverpleegkundige.

Tejananda

Tejananda has been practising meditation and Buddhism for over 40 years and has been a member of the Triratna Order since 1980. Since then, he has worked in a vegetarian café in Croydon, helped establish the Bristol Buddhist Centre, worked for the Karuna Trust, written a book introducing the fundamentals of Buddhism ‘The Buddhist Path to Awakening’ and taught meditation and Dharma in many parts of the UK as well as Europe, the USA and Australasia. He has been part of the resident / teaching team at Vajraloka retreat centre in Wales since 1995 and has been chair of the centre since 2001. As well as his dharma activities, Tejananda enjoys cycling both on and off-road, running and hiking – for all of which Vajraloka is ideally situated!

Ujukarin

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z’n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Hij is vaak te vinden in Amsterdam en Hengstdijk, maar geeft ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

Vajradarshini

Vajradarshini started practising Buddhism in 1988 and was ordained in 1997. Since then she’s been teaching and leading retreats. A few years ago she started a project called Red Ladder Studio as a way to focus on the connection between art and dharma, between meditation and creativity. She has a special connection with the Netherlands and many good friends in the Sangha there.

Virginie van Mol

Virginie kwam eind 2009 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Dit veranderde en verdiepte haar leven, van waaruit ze ook Gewoon Leven heeft opgericht om met mensen met jongdementie en mantelzorgers in verbinding te gaan rond verlies en rouw te werken en dit zoveel mogelijk buiten in de natuur. Zij is zowel betrokken bij Metta Vihara als bij het Boeddhistisch Centrum Gent.

Viryamani

In 1996 deed Viryamani mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en het was meteen raak. Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen. Ze werd in 2013 geordineerd. Haar naam betekent: juweel van energie, gericht op het goede. Viryamani woont in Amsterdam en volgt momenteel een opleiding tot cranio sacraal therapeut.

Back To Top