skip to Main Content

Akasajoti

Akasajoti has been practising in Triratna since 2007 when she was 16. She was ordained in 2016 at Akashavana and given her name, which means ’she who’s radiance is like the sky’. She lived at Adhisthana for 4 years after taking part in the first Dharma Life course for young women, and will be going on a three-month retreat at the beginning of 2019.

Akasasuri (Akasa Rottier)

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 16 jaar in diverse retraitecentra en woongroepen in het buitenland en kwam in 2003 terug naar Nederland. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is altijd mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol. Op naar meer mededogen, stilte en rust. Momenteel woont ze in Metta Vihara.

Amritapurna (Thea Wiersma)

Amritapurna studeerde literatuurwetenschappen in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 kwam ze in Mexico Stad in aanraking met het boeddhisme en sindsdien neemt ze de leer van de Boeddha ter harte. In juni 2008 trad ze toe tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna maakt zich sterk voor de vestiging van Triratna boeddhistische beweging in Noord Nederland.

Arthakusalin (Filiep de Temmerman)

Arthakusalin werkt voor de Gentse sangha en is vooral geïnspireerd door de schoonheid en rijkdom van de Dharma. Ontvankelijkheid, menselijkheid, openheid en voeling met het ontzaglijke is waar hij zich wil aan overgeven.

Arthamitra (Gérard Bernts)

In 1999 werd Arthamitra lid van de Triratna Boeddhistische Orde. Lange tijd werkte hij voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

Dayapadma (Agnes Verbon)

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma woont in de woongroep van Metta Vihara, in het woonhuis. Ze leidt regelmatig retraites en begeleidt de dagelijkse gang van zaken.

Dhammaketu (Wilfried de Vlieghere)

Tot zijn 25ste was Dhammaketu Benedictijner monnik. Daarna studeerde hij filosofie. Hij was een van de mede-oprichters van de Groene Partij in Vlaanderen en gedurende 8 jaar volksvertegenwoordiger (Tweede-Kamerlid) voor die partij. Hij kwam in 1988 in contact met de Triratna Boeddhistische Beweging. In 1996 richtte hij het Boeddhistisch Centrum Gent op. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het omzetten van de visie van de Boeddha in uitdrukkingen die aansluiten bij onze westerse cultuur. Dhammaketu vindt heel veel inspiratie in de oude Pali teksten. Hij schreef de boeken: Boeddha NU en van Homo Sapiens (uitgeverij Asoka).

Dhammapītika (Bob Pluijter)

Dhammapītika is sinds 1988 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2018 werd hij geordineerd en ontving hij de naam Dhammapītika, hetgeen betekent ‘hij die de Dhamma met enthousiasme in praktijk brengt’. Dhammapītika woont nabij Utrecht, is getrouwd en heeft een familieleven met kinderen en kleinkinderen. Hij werkt als directeur in een zorginstelling. Hij is als bestuurslid actief bij Metta Vihara betrokken, vanaf september 2019 als voorzitter.

Dhammavedin (Jan Deckers)

Dhammavedin is gepensioneerd leraar en sinds 2005 actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de tuin van Metta Vihara. In Gent geeft hij meditatieonderricht en introductie tot het boeddhisme. Hij leidt één keer per maand een activiteit in de Triratna groep van Brussel.

Elfi Maasen

Elfi Maasen is psycholoog en integratief psychotherapeute. Haar boeddhistische inzichten en houding helpen haar om mensen met psychische moeilijkheden te helpen. Ze kwam in 2008 voor het eerst in aanraking met Triratna en is sindsdien niet meer weg te slaan van het dharmische pad. Ze is actief in het Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. En daarnaast is ze één van de ‘trekkers’ van de Young Buddhists activiteiten in de Lage Landen..

Gunabhadri

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam. Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey. Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam.

Jayavajri (Jayavajri den Hollander)

Jayavajri is sinds 1997 betrokken bij de Triratna Boeddhistische Beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri, wat “triomferende vajra” betekent. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma,  de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn praktisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

Kalyanagita (Mieke de Lauré)

Kalyanagita werd in 2016 geordineerd in de Triratna Orde. Haar naam betekent ‘zij die zingt van vaardig handelen’. Ze verdeelt haar tijd tussen het ondersteunen van het Boeddhistisch Centrum Gent en cello lessen geven. Ze houdt erg van verstilling en contemplatie en de link hierin met schoonheid en waarheid (een andere betekenis van Kalyana, vrij naar J. Keats: wat schoon is is waar en wat waar is is schoon)

Karin van Kesteren

Karin van Kesteren maakt sinds 2000 deel uit van de Sangha in Amsterdam. Daar geeft zij cursussen en helpt mee om het centrum gaande te houden. Boeddhisme is een vanzelfsprekend deel geworden van haar dagelijkse leven. In 2019 beëindigde ze haar werk als coach voor individuen, teams en organisaties. Dat geeft meer tijd om bij te dragen aan dat wat nodig is voor zowel Metta Vihara als het Boeddhistisch Centrum in Amsterdam. En ze kan zelf meer tijd besteden aan deelname aan retraites en Boeddhistische studie. Ze woont samen met haar partner en is moeder en oma.

 

Ksantivadin

Ksantivadin kwam is in 1985 in contact met de Triratna Boeddhistische Beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

Maitridaya (Anneke Dekker)

Matridaya is sinds ongeveer 2000 betrokken bij Triratna. Haar eerste ontmoeting in het Boeddhistisch Centrum was er een van hartelijkheid en zich welkom voelen. Dat is zo gebleven. Beoefening van de Dharma in de dagelijkse praktijk van een gezin, partner en 3 kinderen (uitwonend) en een baan als pedagogisch adviseur is voor haar zinvol. Daarnaast leidt ze met liefde en betrokkenheid studiegroepen en meditaties in West Graftdijk, waar ze woont. Een goede vriendin zijn voor anderen en zichzelf en mensen ondersteunen op hun pad naar meer inzicht en verdieping doet ze met warme betrokkenheid. Tuinieren en buiten zijn is haar hobby.

Manigarbha

Maniharbha woont na een verblijf in Spanje sinds kort weer in Amsterdam, omdat ze toch verknocht is aan Nederland. Sinds haar eerste retraite (in Spanje) in 1997 is het voor haar helder dat boeddhisme, in combinatie met op retraite gaan en stilte, een waardevolle trapleuning zijn om zo authentiek mogelijk in het leven te staan. Voor haar speelt (meditatie)beoefening zich niet enkel af op een kussentje maar vooral ook door dingen te doen. Ze woonde ruim vier jaar in het retraite centrum Akashavana in Spanje, een retraitecentrum voor vrouwen die tot de Triratna Orde toetreden.  Ze kookte vele jaren op retraites in Nederland en ze maakt nu onder ander de posters voor Metta Vihara.

Marjan Zevenbergen

Marjan kwam in 2014 met haar gezin naar Metta Vihara voor een klus- en familieretraite. Omdat de kok ziek was, is ze gaan koken en tot nu toe niet meer gestopt. Voor de familieretraite is zij een stuwende kracht geworden. Ze regelt de planning van koks en organisatoren voor de retraites. Ze heeft een gezin met 3 zonen en werkt in de zorg. Ze heeft zich verder sterk verbonden met het boeddhistische pad bij Triratna. Dit doet zij vanuit de behoefte en overtuiging dat een meditatieve weg essentieel is om een leven midden in de maatschappij met meer bewustzijn, compassie en liefde te kunnen vorm geven.

Manjudhi (Marjolijn Stoltenkamp)

Manjudi werkt al bijna dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme. Sinds 2002 is ze bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi (Mireille van der Plas)

Mokshagandhi is actief bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara. Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters en het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer ‘rust, eenvoud en tevredenheid’ in haar leven. Ze werkt in een hospice, omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Met Mokshagandhi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.

Nagesvara

Nagesvara has been meditating since 1998. Since his ordination in Spain in 2006 he has been teaching meditation in the UK, Sweden and Spain. In 2017 he did a year long meditation retreat together with three other practitioners under the guidance of Vessantara. He has helped establishing Triratna in Barcelona and is about to pioneer a new Triratna community in Madrid.

Nagesvara beoefent meditatie sinds 1998. Sinds zijn ordinatie in Spanje in 2006 geeft hij meditatie-onderricht in Engeland, Zweden en Spanje. In 2017 heeft hij samen met drie anderen een meditatie-retraite van een jaar gedaan, onder begeleiding van Vessantara. Hij heeft geholpen met de opzet van Triratna Barcelona en gaat nu beginnen met het opzetten van een Triratna-gemeenschap in Madrid.

Parina (Angeli van den Berg)

Parina woont in Amsterdam, in de woongemeenschap Subhavana. Ze is sinds begin 2019 voorzitter van Boeddhistisch Centrum Amsterdam, een verantwoordelijkheid waarin ze haar creativiteit en speelsheid verbindt met helderheid en gewaar zijn. Op retraite zijn en retraites leiden zijn onlosmakelijk verbonden met haar leven: de eenvoud, focus, verstilling, weg zijn uit de drukke stad met haar afleidingen zijn broodnodig van tijd tot tijd.

Prajñahridaya

Prajñahridaya first encountered Triratna in 2013 aged 25. A year later he realised that this was what he wanted to commit his life to, and so after taking part in the 5 month Dharma Life course at Adhisthana he moved to Padmaloka Men’s Retreat Centre to live, practice and serve in community and team based right livelihood. He was ordained in April 2018 at Guhyaloka and given the name ‘Prajñahridaya’, which means ‘He who places his Heart in Wisdom’. Since then has continued to work at Padmaloka as the support team manager.

Sandra Lanckman

Sandra maakte een aantal jaren geleden kennis met Triratna en is sindsdien heel regelmatig en actief aanwezig. Retraites in Metta Vihara staan ook met de regelmaat van de klok in haar agenda. Ze woont met haar 3 kinderen in Lede en is werkzaam als verpleegkundige in de zorg voor mensen met dementie.

Silavadin (Meynard Vasen)

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging, en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten, en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken. Woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales, en woont en werkt nu in Groningen.

Sobhanandi (Joke Evers)

Sobhanandi is opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste. In 1984 begon zij te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren (www.de3juwelen.org).

Steven Heyde

Steven Heyde is al sinds zijn jonge jaren (ca. 2006) betrokken bij Triratna. In zijn vrije tijd is hij te vinden in zijn echte thuis, het boeddhistisch centrum Gent. Hij is betrokken als vrijwilliger bij Metta Vihara, waar hij verantwoordelijkheden opneemt voor de tuin. Hij heeft een gezonde obsessie met de omvorming van Metta Vihara tot een inspirerende plek voor en van iedereen.

Tarini (Tineke Evers)

Tarini heeft het boeddhisme leren kennen in Nederland, maar woont nu in Gent waar zij al lange tijd actief is in het Triratna Boeddhistisch Centrum. Vanaf het begin van haar beoefening hield ze van meditatie, maar ook studie en vooral mensen hebben een vaste plaats in haar dagelijks leven. Ze leidt studiegroepen en deelt haar ervaring in persoonlijke contacten met anderen. Omdat Tarini een “mensen-mens” is, speelt vriendschap een belangrijke rol. Niet in de zin van een vriend hebben, maar een vriend zijn. In haar eigen beoefening vindt ze behalve meditatie, studie en contacten met mensen, ook eenvoud, rust en stilte belangrijk. Deze drie kwaliteiten leiden immers tot verstilling en verstilling tot verdieping en tevredenheid. Ze probeert doorlopend een evenwicht te vinden tussen de actieve en stille elementen in haar leven, hetgeen niet gemakkelijk is.

Tarodaya (Jolanda Aquoi )

Ze kwam in 2002 in aanraking met Triratna via Boeddhistisch Centrum Amsterdam. Ze is in 2018 geordineerd en ontving de naam Tarodaya (zij in wie Tara ontluikt). Tarodaya woont in Wageningen en werk parttime als wijkverpleegkundige.

Ujukarin

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z’n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Naast in Amsterdam en Hengstdijk natuurlijk geeft hij ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

Vajradevi

Vajradevi been meditating since 1985 and has been ordained for 24 years. She has been practising and teaching mindfulness with a strong insight dimension for many years. To further her practice she has studied with specialists on Satipatthana on long retreats in Burma and the US.

Between 2000-2007 she was involved in fundraising for and setting up Akashavana retreat centre for women’s ordinations, in Spain.

You can read her meditation blog at www.uncontrivedmindfulness.net

Virginie van Mol

Virginie kwam eind 2009 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Zij heeft Gewoon Leven opgericht. Gewoon Leven biedt haar de kans om samen met andere mensen (o.a. jonge mensen met dementie en mantelzorgers) in verbinding te gaan en dit zoveel mogelijk buiten in de natuur (een plaats waar geven, rust en vriendelijkheid belangrijk zijn). Ze woont samen met Jo en is mama van drie zonen. Zij is zowel betrokken bij Metta Vihara als in het Boeddhistisch Centrum Gent.

Viryamani (Annemieke Vellema)

In 1996 deed Viryamani mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en ze wist meteen dat het goed was! Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen. Viryamani werkt als accountmanager en woont in Amsterdam.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top