Skip to content

De boeddhistische centra van Triratna in Nederland hebben met elkaar een beleid afgesproken ten aanzien van veiligheid en ethische richtlijnen. Dit document kun je lezen door deze link te openen.

Triratna is een wereldwijde organisatie met richtlijnen voor veiligheid en ethiek die te vinden zijn via de website van The Buddhist Centre.

Elk centrum binnen Triratna is autonoom en als zodanig kunnen wij de (op de UK wetgeving gebaseerde) richtlijnen naar eigen inzicht aanpassen aan onze Nederlandse situatie.

Wij zijn ook aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) waarbinnen expertise en ervaring worden gedeeld en uitgewisseld op het gebied van veiligheid en ethische richtlijnen.

We herzien het beleid jaarlijks en staan open voor suggesties en aanvullingen.

Back To Top