Skip to content

We vinden het van groot belang dat iedereen die bij Metta Vihara binnenstapt zich in alle opzichten en altijd veilig kan voelen. Mocht het ondanks onze inzet toch gebeuren dat je je niet veilig voelt of hebt gevoeld en het is niet mogelijk om dit met de mensen ter plekke te delen, dan kun je contact opnemen met één van onze twee interne vertrouwenspersonen:

– Abhayanetri (vrouw), woont in Diemen. Zij is opgeleid en gecertificeerd vertrouwenspersoon en actief betrokken bij de Sangha in Amsterdam en het retraitecentrum Metta Vihara. Tot 2019 was zij werkzaam als coach voor individuen, teams en organisaties.

– Dhammapitika (man), woont in Driebergen. Hij is docent op de Hogeschool Utrecht, opgeleid en gecertificeerd vertrouwenspersoon, voorzitter van het retraitecentrum Metta Vihara en betrokken bij de Sangha in Arnhem.

Het emailadres voor hen is vertrouwenspersoon.triratna@protonmail.com. Je kunt bij het onderwerp van de mail aangeven aan wie van beiden (of beiden) je de mail richt. Via deze link ontvang je aanvullende informatie over wat je kan verwachten van de vertrouwenspersoon bij Triratna.

Metta Vihara is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Je kunt daarom ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de BUN indien dit je voorkeur heeft.

6 oktober 2023

 

Safeguarding Officer

We believe it is very important that everyone who enters Metta Vihara can feel safe in all respects and at all times. If, despite our efforts, you do not feel or have not felt safe and it is not possible to share this with the people on site, you can contact one of our two internal safeguarding officers:

– Abhayanetri (woman), lives in Diemen. She is a trained and certified counselor and actively involved in the Sangha in Amsterdam and the Metta Vihara retreat center. Until 2019 she worked as a coach for individuals, teams and organizations.

– Dhammapitika (male), lives in Driebergen. He is a teacher at Utrecht University of Applied Sciences, a trained and certified counselor, chairman of the Metta Vihara retreat center and involved in the Sangha in Arnhem.

The email address for them is vertrouwenspersoon.triratna@protonmail.com. You can indicate in the subject of the email to whom (or both) you are addressing the email. Metta Vihara is affiliated with the Buddhist Union of the Netherlands (BUN). You can therefore also contact the BUN’s external safeguarding officer if you prefer.

 

Back To Top