Skip to content

Retraitefonds

Er zijn mensen met een klein budget die graag aan een retraite willen deelnemen. Daartoe dient ons retraitefonds. Door iets extra’s over te maken bij de retraitebetaling, helpt u anderen om deel te nemen.

Een gift (dana) aan Metta Vihara

Een gift (dana) geven kan altijd en wordt zeer gewaardeerd. Dit kan eenmalig of periodiek en is onder voorwaarden aftrekbaar bij de belastingen (in Nederland).

Wilt u eenmalig geld schenken aan Metta Vihara, dan kan dat door een storting naar het rekeningnummer NL35 TRIO 0212 4425 03 t.n.v. Stichting Metta Vihara. Stichting Metta Vihara is geregistreerd als ANBI Stichting, met het RSIN nummer 810757886.

Deze schenking valt onder de fiscale aftrek mits u minimaal 1% van uw belastbaar inkomen weggeeft. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Overweegt u Metta Vihara minimaal 5 jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking met de Nederlandse fiscus aantrekkelijker voor u en voor ons. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. De jaarlijkse gift is dan volledig aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Hiervoor volstaat een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Metta Vihara. Graag zenden wij u het formulier ‘Periodieke gift’ toe, indien u minimaal voor 5 jaar een gift wilt doen aan Metta Vihara. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de administratie van Metta Vihara. Als alles is ingevuld, volstaat deze overeenkomst voor de fiscus en kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Meer informatie?

Wilt u eerst meer informatie of overleg alvorens een bedrag eenmalig of periodiek te schenken aan Metta Vihara? Neemt u dan gerust contact op met één van de bestuursleden via info@mettavihara.nl. Het bestuur bespreekt graag met u persoonlijk de mogelijkheden, zodat uw bijdrage volledig en rechtstreeks ten goede komen aan de activiteiten van Metta Vihara. Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

Back To Top