Wie leiden de retraites

Akasajoti has been practising in Triratna for 10 years, since she was 16, having encountered the Dharma in a Religious Studies class at school. She was ordained in 2016 at Akashavana and given her name, which means ’she who’s radiance is like the sky'. At the moment, she lives at Adhisthana retreat centre in the UK where she has been for the last 3 years since having taken part in the first 5 months Dharma Life course for young women.

 

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 13 jaar in diverse retraitecentra in het buitenland en sinds een aantal jaren woont ze met 4 anderen in een woongroep in Amsterdam, want samen wonen, en samen werken, heeft haar fascinatie. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol. Op naar meer mededogen, stilte en rust. 

heeft literatuurwetenschappen gestudeerd in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 is ze in aanraking gekomen met boeddhisme in Mexico Stad en heeft sindsdien de leer van de Boeddha ter harte genomen en beoefend. In juni 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna wil zich sterk maken om de Triratna boeddhistische beweging te vestigen in Noord Nederland.

Arthakusalin

is coördinator bij het Triratna Centrum Gent dat hij helpt uitbouwen tot een stadscentrum waar we de heldere en meedogende boodschap van de Boeddha ter beschikking stellen. Die boodschap is het antwoord op een manifeste behoefte in onze samenleving aan diepgaande ethische waarden. Die kunnen zowel ons persoonlijk leven gidsen als de verhoudingen op samenlevingsniveau.

In zijn praktijk en onderricht brengt hij mindfulness terug in zijn oorspronkelijke context en toont hij aan hoe schoonheid en verstilling kunnen bijdragen aan transformatie.

Arthamitrav2

werd in 1999 lid van de Triratna boeddhistische orde. Was lange tijd werkzaam voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

Dayapadma

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam, waar ze cursussen geeft in meditatie en boeddhisme.

Dhammaketu

was tot zijn 25ste Benedictijner monnik, studeerde daarna filosofie, was een van de medestichters van de groene partij in Vlaanderen en gedurende 8 jaar volksvertegenwoordiger (Tweede-Kamerlid) voor die partij. Hij kwam in 1988 in contact met de Triratna boeddhistische beweging. In 1996 richtte hij het Boeddhistisch Centrum Gent op. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het omzetten van de visie van de Boeddha in uitdrukkingen die aansluiten bij onze westerse cultuur. Dhammaketu vindt heel veel inspiratie in de oude Pali teksten. Auteur van het recent verschenen boek: Boeddha NU

Dhammavedin is gepensioneerd leraar en ongeveer tien jaar actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de website, nieuwsbrieven en de tuin van Metta Vihara. In Gent geeft hij meditatieonderricht en introductie tot het boeddhisme.

  gunabhadri_langer2

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam.
Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey.
Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam.

Jayavajrib

is sinds 1997 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri wat betekent “triomferende vajra”. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma/de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest als geen ander aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn practisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont met anderen in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

mieke kl b1

Als Mieke kwam ze in contact met de Triratna Beweging in 2007 via het Boeddhistisch centrum in Gent, de stad waar ze ook woont. Die eerste contacten al deden haar diepgaand beseffen dat ze de leer van Boeddha blijvend wil volgen. Deze aspiratie uit zich in haar dagelijks leven in haar beoefening van meditatie en studie, en haar inzet en betrokkenheid bij het centrum in Gent. Ze is ook werkzaam als celliste en moeder van een schat van een zoon.

Ksantivadin2

is in 1985 in contact gekomen met de Triratna boeddhistische beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

MAITREYABANDHU kl

Maitreyabandhu lives and works at the London Buddhist Centre and has been ordained into the Triratna Buddhist Order for 27 years. He has written three books on Buddhism (Windhorse Publication) including the best-selling Life with Full Attention:a Practical Course in Mindfulness. He has also has published two collections of poetry with Bloodaxe Books. He is a Public Preceptor.

 

Maitridaya is sinds ongeveer 2000 betrokken bij Triratna. De onvoorwaardelijke hartelijkheid en het zich welkom voelen maakte toen dat ze bleef komen.

Dharma beoefenen in de dagelijkse praktijk met een gezin en haar werk als pedagogisch adviseur is voor haar belangrijk. Een goede vriendin zijn voor anderen en zichzelf.
Meditatie en verbinding aangaan met mensen en ze ondersteunen op het pad naar meer inzicht en verdieping doet ze met veel liefde.

In West Graftdijk leidt ze met passie studie- en meditatie groepen.

Maitriveer Nagarjuna was ordained into the Triratna Buddhist Order in 2006. He is presently working as an Assistant Professor at The EFL National University at Hyderabad. He has been involved with reviving the Dharma and the Buddhist Culture in India, especially through the Training of Youths in the teachings of the Buddha and Dr. Ambedkar, Educational Guidance, and Cultivating the Buddhist artistic movement in India in general.

He is also involved in the upcoming Triratna Project at Bodhgaya - the place where Buddha attained Enlightenment.

Maitriveer Nagarjuna regularly travels to Europe to nourish the bond between East and West through his brothers and sisters in the Triratna Sangha. He also pays yearly visits to Hungary to work among the Roma Community, leading retreats and training them in the teachings of Dr Ambedkar and the Buddha.

 

werkt al bijna dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme, en is sinds 2002 bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi2016

is actief bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara.

Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters, het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer 'rust, eenvoud en tevredenheid' in haar leven. Ze werkt in een hospice omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde.

(Met Mokshagandi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.)

Parina woont in Den Haag. Ze houdt van het "retraite- leven": de eenvoud, focus, verstilling en samen met anderen mediteren en daarom is ze regelmatig in Metta Vihara te vinden. Leven vanuit de visie van de Boeddha betekent voor haar dat het vanzelfsprekend een plek heeft in haar dagelijkse leven: in haar werk als trainer en coach maar ook als moeder en oma. Haar fascinatie is het volle dagelijkse leven te verbinden met de beoefening van gewaarzijn, vriendelijkheid en wijsheid.

Prajnaketu is the Young Buddhists' Co-ordinator for the UK and Mainland Europe. He was ordained in 2014 and his name means 'he who holds a lamp of wisdom'. He started practising meditation in 2002 and came across the Triratna Buddhist Community in West London in 2009. He now lives in a mixed community in Oxford, UK with his partner and another young couple, and apart from his Buddhist activities he is a keen practitioner of T'ai Chi Chuan.

Sandra maakte een aantal jaren geleden kennis met Triratna en is sindsdien heel regelmatig en actief aanwezig. Retraites in Metta Vihara staan ook met de regelmaat van de klok in haar agenda. Ze woont met haar 3 kinderen in Lede en is werkzaam als verpleegkundige in de zorg voor mensen met dementie.

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging, en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten, en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken. Woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales, en woont en werkt nu in Groningen.

Sobhanandi

opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste, begon in 1984 te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren.

 Tarini2016klein

Tarini heeft het Boeddhisme leren kennen in Nederland, maar woont nu in Gent en is daar al lange tijd actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum.
Vanaf het begin van haar beoefening hield ze van meditatie, maar ook studie en vooral mensen hebben een vaste plaats in haar dagelijks leven.
Ze begeleidt studiegroepen in het Centrum en deelt haar ervaring in persoonlijke contacten met andere beoefenaars.
Omdat Tarini een “mensen-mens” is, vindt ze vriendschap heel belangrijk, niet in de zin van een vriend hebben, maar een vriend zijn.

In haar eigen beoefening vindt ze behalve meditatie, studie en contacten met mensen, ook eenvoud, rust en stilte belangrijk.
Dit is omdat deze drie kwaliteiten tot verstilling leiden en verstilling tot verdieping en tevredenheid.
Ze probeert doorlopend een evenwicht te vinden tussen de actieve en stille elementen in haar leven, hetgeen niet gemakkelijk is.

Tejananda2017

I have been practising Buddhism and meditation for over 30 years and Iam a member of the Triratna Buddhist Order since 1980. Since becoming an Order member, I have worked in a vegetarian cafe in Croydon, helped establish the Bristol Buddhist Centre, of which I was chairman for six years, worked for the Karuna Trust, written a book introducing the fundamentals of Buddhism ‘The Buddhist Path to Awakening’ (published by Windhorse Publications), and taught meditation and Dharma in many parts of the UK, Europe and the USA.

I have been part of the resident / teaching team at Vajraloka since 1995 and became chairman of the centre in 2001. In meditation I have practiced just about everything in the repertoire of the Triratna Buddhist Community and am now particularly inspired by the ‘formless’ or ‘awareness’ approaches arising from just sitting, as well as by devotion to Vajrasattva, Padmasambhava and Vajrayogini, which all finds reflection in my ‘Formless Meditation – Opening to Awareness’ retreats. I’m steadily putting up my writings about meditation and Dharma and other personal news and views on my personal website.

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z'n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Naast in Amsterdam en Hengstdijk natuurlijk geeft hij ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

vajramayi_uitgesneden_klein

Is sinds 1986 betrokken bij de Triratna Boeddhistische beweging. Naast het geven van Boeddhistisch onderricht, is ze werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft Boeddha Natuur kampeerretraites mee opgericht. Ze is werkzaam in het beheerteam van Metta Vihara.

Annemieke

deed in 1996 mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en ze wist meteen dat het goed was! Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen.  Viryamani werkt als accountmanager en woont in Amsterdam.